Tel.+381 (11) 41 46 710

Faros Lumen kontak telefon
Android aplikacija - Faros Lumen


ANDROID APLIKACIJA


Dodatna prednost ovog uređaja je to što može slati SMS poruke ili GPRS pakete sa podacima na Android aplikaciju čime se ostvaruje daljinska kontrola uređaja, uvid u trenutno stanje kao i dobijanje alarma u slučaju nepravilnosti u radu (kao što su odsustvo mrežnog napona, nizak nivo peleta, greška u radu i slično).

Aplikacija omogućava kontrolu na relaciji:
1. Korisnik – uređaj – Korisnik direktno upravlja uređajem.

2. Više korisnika – uređaj – aplikacija – Ako jedan korisnik promeni parametre, aplikacija sinhronizuje aktuelne podatke svim ostalim korisnicima.

3. Korisnik – više uređaja – Korisnik posebno ili grupno upravlja uređajima na nekoliko lokacija i dobija individualne ili grupne statističke podatke o radu i utrošenoj energiji.